HeimPlan, bygg og eigedomOverordna planar

Overordna planarKommuneplan for Samnanger 

Planregister

Informasjon om alle gjeldande arealplanar finn ein i kommunen sitt digitale planregister eller i kartløysinga Kommunekart.

 

Når ein har funne den planen ein er interessert i på Kommunekart, kan ein finna føresegnene til planen ved å:

  • Markera eit punkt i plankartet,
  • Klikka på Kommuneplan/Reguleringsplaner under «Kartlagsinfo for valgt punkt» ute til høgre
  • Klikka på ei av dei nedtrekkslistene som då kjem fram
  • Klikka på link nedst til høgre som heiter «Planarkiv»


Planregisteret vert kontinuerleg oppdatert. Finn du ikkje planen du leitar etter, ta kontakt via e-post på post@samnanger.kommune.no.


Sist oppdatert: 22.07.2022
Publisert: 20.10.2020