HeimPlan, bygg og eigedomTreng du hjelp?

Treng du hjelp?

Servicesenteret og rettleiingsteneste

Me kan rettleie deg og hjelpe deg å forstå kva reglar som gjeld for din eigedom, og du kan møte opp utan å ha bestilt time.

Kontaktinformasjon 

Samnanger kommune har servicesenter på kommunehuset, med adresse Tyssevegen 217. Sjå i kart

Servicesenteret har telefon: 56587400

Søknad kan du sende til Samnanger kommune på ein av følgjande måtar:

  • Postadresse: Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse
  • E-postadresse: post@samnanger.kommune.no
  • eDialog: sikker løysing for digital sending av dokument til kommunen

  

Førehandskonferanse

Treng du meir informasjon, kan du be om førehandskonferanse. Ansvarleg føretak som treng avklaringar må be om førehandskonferanse.

Innsyn i saker?

Vil du ha innsyn i postliste, saker eller dokument? 

Trykk her for informasjon om korleis du ber om innsyn

Vil du snakke med sakshandsamaren din?

Vis til namnet på sakshandsamaren din når du tar kontakt med innbyggjarservice på telefon 56587400.

Skal du sende post til kommunen?

  • Postadresse: Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse
  • E-postadresse: post@samnanger.kommune.no
  • eDialog: sikker løysing for digital sending av dokument til kommunen

 


Sist oppdatert: 21.02.2021
Publisert: 05.10.2018