For folkevalde

Møteportalen for folkevalde

For folkevalde i kommunestyret, formannskapet, naturutvalet og valstyret vert møteinnkallingar/sakspapir og møteprotokollar berre lagt ut i møteportalen. Møteportalen krev innlogging og er berre tilgjengeleg for folkevalde. 

Møteportalen

Forfall til møte

Folkevalde som ikkje har høve til å møta, må melda frå om dette snarast til servicesenteret på kommunehuset (tlf. 56587400 eller e-post post@samnanger.kommune.no). Servicesenteret vil då kalla inn varamedlem.   

Reglar om rett og plikt for folkevalde til å delta i møte står i kommunelova § 8-1

Gildskap (habilitet)

Folkevalde som trur dei kan vera ugilde i ei eller fleire saker på saklista, vert bedne om å melda frå om dette til servicesenteret på kommunehuset i god tid før møtet. Servicesenteret vil då eventuelt kalla inn varamedlem i den aktuelle saka. 

Reglar om gildskap (habilitet) i kommunelova

Reglar om gildskap (habilitet) i forvaltningslova

Vedlegg til reglement for kommunestyret m.fl. - reglar og rutinar for vurdering av gildskap.

Veiledar frå Kommunal- og regionaldepartementet 

Godtgjersle for folkevalde

Forskrift om økonomisk godtgjersle m.m. for folkevalde i Samnanger kommune

Reglement

 

Skjema

Skjema for krav om dekking av tapt arbeidsforteneste

Skjema for erklæring om teieplikt for folkevalde


Sist oppdatert: 25.07.2022
Publisert: 05.01.2021