HeimPolitikk og høyringarFor folkevaldeMøteportal for folkevalde

Møteportal for folkevalde

Møteportal frå og med 20.11.2023 – FirstAgenda

FirstAgenda Prepare (for lesing av saksdokument)

http://web.firstagenda.com/ 

I FirstAgenda Prepare kan dei folkevalde lesa saksdokument til møte i politiske organ dei er medlemmer i. Det er òg mogleg å ta notatar m.m. i saksdokumenta. 

FirstAgenda Live (for gjennomføring av møte)

https://app.agendalive.dk/

FirstAgenda Live blir brukt ved gjennomføring av politiske møte. Der kan dei folkevalde leggja inn vedtaksframlegg m.m. 

Brukarrettleiing FirstAgenda Live for folkevalde i Samnanger

Trykk her for å lasta ned brukarrettleiinga.

Møteportal til og med 19.11.2023 – ACOS Møteportal

https://mote.sing.no/samnanger/

ACOS Møteportal vart brukt for folkevalde i Samnanger til og med 19.11.2023. 


Sist oppdatert: 05.12.2023
Publisert: 01.12.2023