HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarEndeleg vedtak av kommunedelplan for FV 49 Tokagjelet

Endeleg vedtak av kommunedelplan for FV 49 Tokagjelet

Kommunestyret i Samnanger gjorde 28.10.20 endeleg vedtak av kommunedelplan for Fv. 49 Tunnel forbi Tokagjelet. Planen er eit rassikringsprosjekt for fv.49 forbi Tokagjelet. Planområdet omhandlar trasè for fv 49 mellom Steinsdalen i Kvam herad og Eikedalen i Samnanger kommune. Prosjektet skal følgjast opp med reguleringsplan for å avklara detaljar om veglinjer og påhogg tunellopningar.

Plandokumenta er tilgjengelege her:


Sist oppdatert: 19.03.2021
Publisert: 19.03.2021