HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarEndeleg vedtak reguleringsplan Eikedalen hyttegrend

Endeleg vedtak reguleringsplan Eikedalen hyttegrend

Grunneigarar og naboar vert varsla direkte med brev. I tråd med plan- og bygningslova § 12-12 tredje ledd kan vedtaket påklagast. Ein eventuell klage skal grunngjevast og sendast kommunen innan tre veker frå denne kunngjeringa. På grunn av jul/nyttår vert klagefristen sett til 15. januar 2021. Adressa er postmottak@samnanger.kommune.no, eller Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse.


Plandokument: 


Sist oppdatert: 29.12.2020
Publisert: 29.12.2020