HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarVedtak av planprogram for kommunedelplan for akvakultur

Vedtak av planprogram for kommunedelplan for akvakultur

Kommunestyret gjorde den 25.02.2021 vedtak av planprogram for arbeidet med ein ny kommunedelplan for akvakultur i sjø, planID 4623 202001. Sjå sakspapir med vedlegg her.

 

Planprogrammet er eit slags oppskriftshefte for gjennomføringa av planprosessen, og utarbeidinga av sjølve planen vil no starta opp. Kommunen har engasjert ABO Plan & Arkitektur Stord AS til å utføra planarbeidet.

 

Planprogrammet kan lastast ned her:

Planprogram for kommunedelplan for akvakultur i sjø

Kart over planområdet


Sist oppdatert: 19.03.2021
Publisert: 18.03.2021