HeimPolitikk og høyringarKontaktinformasjon til folkevalde

Kontaktinformasjon til folkevalde

Ordførar og varaordførar

Knut Harald Frøland (Bygdalista) er den øvste politiske leiaren i Samnanger kommune. Han har vore ordførar sidan 2015. 

Øyvind Røen (Senterpartiet) er varaordførar. Han har vore varaordførar sidan 2015. 

 

Kontakt ordføraren

Kontakt varaordføraren

 
Gruppeleiarar i kommunestyret

Arbeiderpartiet - Shirin Kvernes Khadoor

Senterpartiet - Øyvind Røen

Kristeleg Folkeparti - Gunn Totland Moss

Høgre - Arild Røen

Framstegspartiet - Karl Bård Kollbotn

Miljøpartiet Dei Grøne - Øyvind Strømmen

Bygdalista - Martin Haugen

Utvalsleiarar

 Kommunestyret

Formannskapet

Naturutvalet

Kontrollutvalet

Valstyret

Eldrerådet

Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

Ungdomsrådet

 Medlemmer i kommunestyret, formannskapet m.fl. 

Sist oppdatert: 03.01.2023
Publisert: 20.10.2020