HeimPolitikk og høyringarKontaktinformasjon til folkevalde

Kontaktinformasjon til folkevalde

Ordførar og varaordførar

Karl Bård Kollbotn (Framstegspartiet) er ordførar og den øvste politiske leiaren i Samnanger kommune. Han vart vald som ordførar for valperioden 2023–2027 i kommunestyret sitt konstituerande møte 26.10.2023. 

Arild Røen (Høgre) er varaordførar. Han vart vald som varaordførar for valperioden 2023–2027 i kommunestyret sitt konstituerande møte 26.10.2023. 

 

Kontakt ordføraren

Kontakt varaordføraren

 
Gruppeleiarar i kommunestyret

(Denne informasjonen er ikkje oppdatert etter kommunestyret sitt konstituerande møte 26.10.2023. Informasjonen vil bli oppdatert onsdag 01.11.2023.)

Arbeiderpartiet - Shirin Kvernes Khadoor

Senterpartiet - Øyvind Røen

Kristeleg Folkeparti - Gunn Totland Moss

Høgre - Arild Røen

Framstegspartiet - Karl Bård Kollbotn

Miljøpartiet Dei Grøne - Øyvind Strømmen

Bygdalista - Knut Harald Frøland

Utvalsleiarar

(Denne informasjonen er berre delvis oppdatert etter kommunestyret sitt konstituerande møte 26.10.2023. Informasjonen vil bli oppdatert onsdag 01.11.2023.) 

Kommunestyret

Formannskapet

Utvalet for oppvekst, helse og omsorg

Naturutvalet

  • Naturutvalet vart nedlagt 26.10.2023. 

Kontrollutvalet

Valstyret

  • Informasjon om valstyret i valperioden 2023–2027 vil bli lagt ut i løpet av november 2023.  

Eldrerådet

Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

Ungdomsrådet

 Medlemmer i kommunestyret, formannskapet m.fl. 

Sist oppdatert: 30.11.2023
Publisert: 05.10.2018