HeimPolitikk og høyringarWeb-TV (opptak) frå politiske møte

Web-TV (opptak) frå politiske møte

I 2023 vart òg møta i naturutvalet overførte på internett. Naturutvalet vart nedlagt i oktober 2023. 

Det første møtet i utvalet for oppvekst, helse og omsorg som vart overført på internett, var møtet 30.01.2024. 

Opptak frå møte i kommunestyret

Lenker til opptak på Youtube: 


Opptak frå møte i formannskapet

Lenker til opptak på Youtube:

Opptak frå møte i utvalet for oppvekst, helse og omsorg (OHO-utvalet)
Opptak frå møte i naturutvalet

Sist oppdatert: 09.02.2024
Publisert: 05.01.2021