50 timar samfunnskunnskap

Vil du søkje om permanent opphald eller norsk statsborgarskap? Då må du ha minst 250 timar norskkurs og 50 timar samfunnskunnskap.

I Samnanger kommune tilbyr vi kurs i samfunnskunnskap ved Nygård skule eller Bjørnafjorden vaksenopplæringssenter. 

På kurset får du lære om:

  • å vere ny innvandrar i Norge
  • historie, geografi og korleis vi lever i Norge
  • barn og familie
  • helse
  • utdanning og kompetanse
  • arbeidsliv
  • demokrati og velferdssamfunn

Kva kostar det?

Informasjon om pris får du ved å ta kontakt med undervisningsstaden. 

Slik melder du deg på kurs

Trykk her for informasjon om korleis du søkjer.

Synes du det er vanskeleg søkja/melda deg på? Ta kontakt, så kan me hjelpe deg.

Slik melder du deg på prøve

Trykk her for å sjå korleis du skal melde deg på prøva i samfunnskunnskap.

Kontakt oss


Sist oppdatert: 16.02.2021
Publisert: 20.10.2020