Grunnskule for vaksne

Alle med innvandrarbakgrunn, må ha norsk personnummer og rett på opphald for å få tilbod om grunnskule for vaksne. Du må også ha folkeregistrert adresse i Samnanger kommune.

Fag på grunnskulen:

  • norsk
  • engelsk
  • matematikk
  • naturfag
  • samfunnsfag

Slik søkjer du

Du kan søke heile året.

Ønskjer du plass frå hausten, må du søke før 1. april

Alle som vil ta grunnskule for vaksne blir invitert til ein samtale hos kommunalsjef oppvekst Bodil Øpstebø, kommunehuset i Samnanger.

Om påmelding: Ved Nygård skole, Bergen.

Til samtalen må du ta med:

  • Dokumentasjon på opphaldsløyve: Pass, opphaldskort, registreringsbevis eller brev frå politiet eller UDI
  • Legitimasjon med bilde
  • DUF-nummer eller fødselsnummer
  • Dokumentasjon på tidlegare norskkurs
  • Har du nettopp flytta til Samnanger, må du ta med bustadattest frå Folkeregisteret.

Treng du spesialundervisning?

Trykk her for å lese meir om spesialundervisning for vaksne på grunnskule.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kontakt oss


Sist oppdatert: 16.05.2023
Publisert: 07.06.2018