Norskprøvar

Norskprøven har ein skriftleg del og ein munnleg del.

Den skriftlege delen testar kor god du er til å lytte, lese og skrive. Den munnlege delen har både oppgåver du må løyse åleine og oppgåver du skal løyse i samtale med andre.

Trykk her for å lese meir om kursa våre i norsk og samfunnskunnskap.


Påmelding til prøven

Norskprøvar blir arrangert fleire gonger i året. Meld deg på via skulen du går på, eller ta kontakt med vaksenopplæringa:

Trykk her for å lese meir om prøven.

Kva kostar det?

Informasjon om pris får du ved undervisingsstaden der prøven skal gjennomførast. 

Treng du hjelp?

Ta kontakt med vaksenopplæringa:


Sist oppdatert: 20.07.2022
Publisert: 07.06.2018