HeimSkule og utdanningNorskkurs (Norwegian for foreigners)Samfunnskunnskapsprøvar/ statsborgarprøvar

Samfunnskunnskapsprøvar/ statsborgarprøvar

Prøven varar i 60 minutt, og skal vere på eit språk som du forstår godt. Du får 38 spørsmål med tre svaralternativ, der berre eitt svar er riktig. Du må ha minst 29 riktige svar for å bestå prøven.

Resultatet på prøven er anten «bestått» eller «ikkje bestått». Me sender prøvebeviset ditt i posten seinast to veker etter at du har tatt prøven.

Trykk her for å lese meir om 50-timars kurset vårt i samfunnskunnskap.

Trykk her om du ønskjer å søke statsborgarprøve eller vil vite meir om denne.

Påmelding til prøven

Påmelding til prøve i samfunnskunnskap skjer på heimesida til Kompetanse Norge.

Trykk her for å gå til sida med meir informasjon og påmelding.

Kva kostar det?

Informasjon om pris får du ved undervisingsstaden der prøven skal gjennomførast. 

Treng du hjelp?

Ta kontakt med oss på vaksenopplæringa.


Sist oppdatert: 16.05.2023
Publisert: 07.06.2018