Søkje fritak

Dersom du er mellom 18 og 67 år må du som hovudregel ha gjennomført godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap og ha bestått prøvar i norsk og samfunnskunnskap før du kan verta norsk statsborgar.

Trykk her for meir informasjon om krava på UDI sine nettsider

Trykk her for reglar om fritak.


Slik søkjer du om fritak

Me har ikkje eit eige skjema for å søkje fritak. Vurderer du å søkje fritak? Ta kontakt med rådgjevar oppvekst, Samnanger kommune, så hjelper me deg.


Sist oppdatert: 16.02.2021
Publisert: 20.10.2020