Søkje kurs

E-mail - send ein e-post til bodil.opstebo@samnanger.kommune.no

In the e-mail, please answer the following questions - i e-posten må du få med:

 1. Name - Namn
 2. Gender - Kjønn
 3. Address - Adresse
 4. Phone number - Telefonnummer
 5. E-mail - E-post-adresse
 6. Nationality - Nasjonalitet
 7. Civil registration number - Personnummer
 8. Is your spuse or in-live also a student? Er ektefelle eller sambuar også elev?
 9. Languages (mother tounge or other foreign languages) - Språk
 10. Previous education - Tidlegare skulegang
 11. What courses do you want to attend? Kva for kurs vil du delta på?
  1. Preparing for basic education for adults - Forberedende til grunnskole
  2. Basic education for adults - Eksamensrettet grunnskoleopplæring
  3. Norwegian for foreigners level A1 - Norskopplæring nivå A1
  4. Norwegian for foreigners level A2 - Norskopplæring nivå A2
  5. Norwegian for foreigners level B1 - Norskopplæring nivå B1
  6. Norwegian for foreigners level B2 - Norskopplæring nivå B2

Sist oppdatert: 15.03.2021
Publisert: 07.06.2018