HeimSkule og utdanningSkulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordninga (SFO) ved Samnanger barneskule er eit tilbod til:

  • elevar i 1. - 4. trinn
  • elevar med særskilde behov i 1. - 7. trinn

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfrist til SFO innan 31. mars

Påmelding

Trykk her for påmeldingsskjema til SFO skuleåret 2022/2023

Kva kostar det?

Prisar 2022 
Prisar i 2022
  Kroner
Heil plass 5 dagar per veke 3 003,- per månad
Ettermiddagsplass 5 dagar per veke 2 107,- per månad
Morgonplass 5 dagar per veke 1 204,- per månad
Ettermiddagsplass 3 dagar per veke 1 295,- per månad
Kombinasjonsplass 3 dagar per veke
(morgon- og ettermiddagplass)
2 107,- per månad
Kombinasjonsplass 2 dagar per veke
(morgon- og ettermiddagsplass)
1 204,- per månad
Søskenmoderasjon 30 % barn nummer 2
50 % barn nummer 3 eller fleire
Tillegg  
Kjøp av enkeltdag 283,- per dag
Kjøp av enkeltmorgon 127,- per morgon
Gebyr ved for sein henting 550,-

Frå og med skuleåret 2021/2022 skjer fakturering 10 gongar per år (august og juli er betalingsfrie månader). Betalinga er for eit tilbod på 190 dagar per skuleår i samsvar med skuleruta. 

Pris for tilbod utanom skuleruta

SFO gir òg tilbod om 20 dagar per skuleår utanom skuleruta. Det er eiga påmelding til dette tilbodet. Dette tilbodet må betalast for i tillegg til vanleg foreldrebetaling for 190 dagar per skuleår.  

Prisar i 2022
Kjøp av enkeltdag 283,- per dag
Kjøp av enkeltmorgon 127,- per morgon
Gebyr ved for sein henting 550,-

Redusert foreldrebetaling 

Frå 01.08.2020 er det i forskrift til opplæringslova §§ 1B -1 vedtatt ei ny moderasjonsordning om redusert foreldrebetaling i skulefritidsordninga (SFO). Ordninga er søknadsbasert. Frå og med skuleåret 2021/2021 (frå og med august 2021) gjeld ordninga for elevar på 1. til 4. trinn. 

Trykk her for søknadsskjema

Trykk her for å gå til forskrift til opplæringslova

Trykk her for å gå til forskrift om endring av forskrift til opplæringslova (endring som gjeld frå 01.08.2021)

Gratis SFO for elevar med særskilde behov på 5. - 7. årstrinn

Kommunen skal ha eit tilbod om SFO for elevar med særskilde behov på 5. - 7. trinn. Tilbodet skal vera gratis, men kommunen kan likevel krevje betaling for kost.

Slik seier du opp plassen

Oppseiing av plassen må vera skriftleg, og skal sendast eller leverast til Samnanger barneskule.

Det er 1 månad oppseiingstid. Dersom ein ikkje skal ha plassen skuleåret etter, må det meldast i frå skriftleg via brev eller e-post innan 1. april. Sluttar barnet etter 1. april er regelen at det skal svarast betaling for resten av skuleåret. 

Om SFO-tilbodet

Formålet med SFO er å gi elevane eit trygt tilsyn før og etter den obligatoriske skuledagen. Me legg vekt på omsorg, leik, kulturaktivitetar og sosial læring. Heilskapen i aktivitetstilbodet vert vektlagt. 

SFO skal stimulera barn til å bruka og utvikla evner og anlegg, og i samarbeid med heim og skule gje dei eit godt grunnlag til å verta sjølvstendige, tolerante og skapande menneske.

  • Eit tilbod på skulen før og etter skuletid
  • Eit tilbod på skulen i nokre av skulen sine feriar

SFO-vedtektene våre

Trykk her for vedtekter for skulefritidsordninga i Samnanger kommune

Kva seier lova?

Kontaktinformasjon

Samnanger barneskule: 


Sist oppdatert: 14.03.2022
Publisert: 20.10.2020