Melda feil

Meldingar om feil på kommunalt vatn og avløp kan kan meldast inn på ein av følgjande måtar: 

På dagtid på kvardagar: 

Servicesenteret på kommunehuset:

Utanom arbeidstid:

Vakttelefon VVA (veg, vatn og avløp) utanom arbeidstid: 

  • Tlf. 47468646

Sist oppdatert: 23.02.2021
Publisert: 20.10.2020