Melde feil

Melde frå om feil på kommunal veg?

Kommunen har ei digital løysing (Adaptive Dialog) der innbyggjarar og andre kan melda frå om feil på veg, avløp, vatn, skilt, anlegg og miljø: 

Send feilmelding

Ved akutte hendingar, ring Teknisk vakt på tlf.nr. 47468646.

Andre spørsmål?

Send e-post til post@samnanger.kommune.no (vert lest på dagtid på kvardagar), eller ring servicesenteret på tlf.nr. 56587400.

 

Andre meldetenester for veg

Vestland fylkeskommune har ansvar for drift, vedlikehald og forvaltning av alle fylkesvegar.
Ring vegtrafikksentralen 175 for å melde feil på fylkesveg.
Andre spørsmål om fylkesveg, kontakt Vestland fylkeskommune.

Statens vegvesen har ansvar for drift, vedlikehald og forvaltning av alle riksvegar og europavegar.
Ring vegtrafikksentralen 175 for å melde feil på riks- og europaveg.
Andre spørsmål om riks- og europaveg, kontakt Statens vegvesen

Dersom du ser større område eller sterkt trafikkerte vegar som er mørke, ta kontakt med Eviny på telefon 55127000 elle epost veilys@eviny.no

 


Sist oppdatert: 15.08.2022
Publisert: 10.10.2018