Melde feil

Melde frå om feil på kommunal veg?

Alle førespurnader om feil på kommunal veg skal rettast til kommunen.

Meldingar om feil på kommunen sine vegar kan melde til kommunen.

Andre spørsmål om kommunale vegar?

Send e-post til postmottak@samnanger.kommune.no eller ring servicesenteret på 56587400.

Andre meldetenester for veg

Vestland fylkeskommune har ansvar for drift, vedlikehald og forvaltning av alle fylkesvegar.
Ring vegtrafikksentralen 175 for å melde feil på fylkesveg.
Andre spørsmål om fylkesveg, kontakt Vestland fylkeskommune.

Statens vegvesen har ansvar for drift, vedlikehald og forvaltning av alle riksvegar og europavegar.
Ring vegtrafikksentralen 175 for å melde feil på riks- og europaveg.
Andre spørsmål om riks- og europaveg, kontakt Statens vegvesen

Dersom du ser større område eller sterkt trafikkerte vegar som er mørke, ta kontakt med BKK på telefon 55127000.

 


Sist oppdatert: 11.11.2021
Publisert: 20.10.2020