Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Kommunal organisasjon > Nyhende/kunngjeringar

Oppheving av forbodet mot flatebrenning

Forbodet mot flatebrenning m.m. som brannsjefen innførte 29.04.2014, vert oppheva frå og med 06.05.2014.

Som følgje av stor brannfare i gras og kratt, innførte Bergen brannvesen 29.04.2014 forbod mot flatebrenning og gras- og lyngsviing i Bergen, Samnanger og Osterøy kommunar. På bakgrunn av at versituasjonen har endra seg, er forbodet oppheva frå og med 06.05.2014.

Brannvesenet minnar samstundes om at det i tidsrommet 15. april - 15. september er forbode å gjera opp eld i eller i nærleiken av område med skog utan løyve frå brannsjefen.
 

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering