Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksSnarvegar > Kommunal organisasjon > Nyhende/kunngjeringar

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Søknadsfrist i 2013 for SMIL-tiltak er 02.04.2013.  

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 11.06.2013

Søknaden skal leverast på eige skjema og sendast til: Bjørnefjorden landbrukskontor v/Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen eller leverast på landbrukskontoret.

For søknadsskjema og informasjon om tilskotsordningar, sjå Statens landbruksforvaltning si heimeside www.slf.dep.no eller ta kontakt med landbrukskontoret på telefon 56580140.

Landbrukskontoret har fast kontordag i Samnanger på måndagar.

  • Utskriftsvenleg versjon
Tenesteeining/avdeling (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering