Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Kommunal organisasjon > Nyhende/kunngjeringar

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søkndadsfrist for tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er 01.04.2015.  


Frå 2015 er det endringar i  SMIL-ordninga. Det er viktig å merka seg at SMIL-midlar no skal avgrensast til føretak som har rett på produksjonstilskot.

For søknadsskjema og informasjon om tilskotsordninga, sjå Landbruksdirektoratet si heimeside: www.slf.dep.no, eller ta kontakt med Bjørnefjorden landbrukskontor på tlf. 56 58 01 45.

Søknaden skal leverast på eige skjema og kan sendast pr. post til Bjørnefjorden landbrukskontor, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen, eller fyllast ut elektronisk og sendast til postkasse@fusa.kommune.no.

Bjørnefjorden landbrukskontor har fast kontordag i Samnanger på tysdagar. 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 20.03.2015
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenesteeining/avdeling (1)
Diverse informasjon (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering