Personvern og personvernombod

Samnanger kommune har inngått avtale med IKT Nordhordland om kjøp av personvernombod. Lars Erling Aarland frå IKT Nordhordland er personvernombod i Samnanger kommune. Kontaktinformasjon til personvernombodet finn du lenger nede på denne sida. 

Frå juli 2018 gjeld EU si nye personvernforordning (GDPR) også i Noreg. Dette gir innbyggjar nokre utvida rettar knytt til personvern i forhold til tidlegare. 

Nedanfor finn kontaktinformasjon og lenker til diverse informasjon om personvern og personvernombod. 

Kontaktinformasjon til personvernombodet:Kva oppgåver har personvernombodet?
Personvernombodet er innbyggjarane og dei tilsette sin kontaktperson når det gjeld behandlinga av personopplysningar. Dessutan er ombodet kommunen sin rådgjevar når det gjeld personvernlovgjevinga. 

Meir informasjon om personvernombodet sine oppgåver finn du på Datatilsynet sine nettsider: 

 

Andre lenker til informasjon om personvern/personvernombod: 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 21.09.2018