Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Kommunal organisasjon > PPT (pedagogisk-psykologisk teneste)

PPT (pedagogisk-psykologisk teneste)

PPT Samnanger har kontor på kommunehuset på Tysse, 1. etasje. 


Kontaktinformasjon PPT Samnanger: 
Adresse, Tyssevegen 217, 5650 Tysse


PPT-leiar:
Kari Kallevik Hjartnes, e-post kari.kallevik.hjartnes@samnanger.kommune.no
kontortelefon: 56587438
mobiltelefon: 48955854


Logoped: 
Gunnveig Åkre, e-post gunnveig.akre@samnanger.kommune.no
kontortelefon: 56587433
mobiltelefon: 45976188


Individ:
PPT Samnanger er sakkunnig instans i spørsmål om barn sine behov for spesialpedagogisk hjelp (0-6 år) og spesialundervisning (6 -16 år).
PPT er også sakkunnig for vaksne med behov for spesialundervisning på området grunnskule.


System:
I tillegg til arbeid på individnivå skal PPT arbeide på systemnivå
PPT skal samarbeide med barnehagar og skular for å skape inkluderande oppvekst- og læringsmiljø for barn og unge med særskilte behov.


Tilvising til PPT: 
Barnehage og skule kan i samråd med foreldre/føresette tilvise barn/elevar til PPT og be om utarbeiding av sakkunnig vurdering (individarbeid). I tillegg kan dei kontakte PPT og be om hjelp til kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling (systemarbeid). Alle tilvisingar må følgje «Rutinar for tilpassa opplæring og spesialundervisning», sjå vedlegg. Dersom barnehage, skule eller foreldre/føresette har spørsmål avgrensa til berre språk/språkvanskar kan ein kontakte logoped Gunnveig Åkre, som kan gi råd gjennom PPT-kontoret sitt lågterskel-tilbod. 


Ta kontakt med PPT ved spørsmål!
 

 

 

 

 
Sist endra 01.09.2020
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenesteskildringar (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering