Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Samarbeidsavtalar

Eit av verkemidla for å gjennomføra og utvikla samhandlingsreforma er samarbeidsavtaler mellom kommunar og regionale helseføretak. Avtalene skal vere eit sentralt verktøy for å tilretteleggja drifts- og utviklingsoppgåver og handtering av ulike spørsmål.

Det er inngått ein overordna samarbeidsavtale med tilhørande tenesteavtaler.
Avtalane vart vedtekne av Samnanger kommunestyre 20.06.2012

Avtalane er inngått mellom kommunane i Helse Bergen sitt føretaksområde og Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus AS, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS, Solli DPS, Hospitalet Betanien DPS og Voss DPS (NKS Bjørkeli).

Avtalene er lovpålagde og er gjeldande frå juli 2012.


Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 11.01.2013
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering