Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Pleie og omsorgstenestene

Tlf.nr. :

56 58 98 50

Adresse:

Tyssevegen 97
5650 TYSSE

Ekspedisjonstid:

10.00 - 14.00
(måndag-fredag)

Kontorpersonale:

Anne Mette Storlid HaugFrå 01.12.2015 er kommunen sine pleie- og omsorgstenester organisert i tre einingar: 


Pleie- og omsorgstenestene gjekk frå november 2014 inn ei ein periode med mellombels drift, i samband med riving av den eldste delen av Samnangerheimen og bygging av nytt sjukeheimsbygg. Den mellombelse driftsperioden varte fram til mars/april 2016. Den nye Samnangerheimen vart teken i bruk i slutten av mars 2016. 

 

Oppgåvene for pleie og omsorgstenesta er:

  • Å gje omsorg, behandling og pleie til den som ikkje maktar eigenomsorg, personleg omsorg og praktiske gjeremål i kvardagen, enten i eigen heim eller i institusjon.
  • Å stimulera den enkelte til å halda seg aktive og førebyggja helsesvikt.

Pleie og omsorgstenestene har administrasjonskontora sine på Samnangerheimen. Sektorleiar har kontor på kommunehuset. 


Sektorleiar helse og omsorg
Grete Lill Hjartnes
Tlf. 56 58 98 58
Mobil 47 23 49 18

Einingsleiar sjukeheim
Janne Drevsjø
Tlf. 56 58 98 50

Einingsleiar heimetenester
Reidun Abotnes
Tlf. 56 58 98 50 / 56 58 98 55

Einingsleiar tenester for funksjonshemma
Birthe Skar-Moum
Tlf. 56 58 98 57

Psykiatrisk sjukepleiar
Reidun Ravnestad
Tlf. 56 58 98 76

 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 05.09.2017
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering