Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Innbyggarservice

Eining for innbyggarservice vil bli oppretta som ny eining tidleg i 2020. Nøyaktig dato for oppstart av eininga er ikkje avklart. Den nye eininga vil bestå av følgjande noverande eining og avdelingar:

  • NAV Samnanger (kommunal del)
  • Kulturavdelinga
  • Sørvissenteret
Publisert av Jan Erik Boge (administratorbrukar). Sist endra 23.12.2019
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering