NAV Samnanger - opningstider

NAV Samnanger er delt i ein statleg og ein kommunal del, med ein felles leiar, Magne Djuvik. 

Den kommunale delen av NAV Samnanger har ansvar for oppgåver som tidlegare låg til sosialkontoret, i tillegg til flyktningeteneste.  

Telefonnummeret til NAV er 55 55 33 33. 

Internettside NAV: www.nav.no

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 04.10.2018

NAV-plakat 2017 - Klikk for stort bilete

Artiklar