Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Pleie og omsorg

Tlf.nr. :

56 58 98 50

Adresse:

Tyssevegen 97
5650 TYSSE

Ekspedisjonstid:

10.00 - 14.00
(måndag-fredag)
Einingsleiar
 
Janne Drevsjø

Kontorpersonale:

Anne Mette Storlid HaugFrå 01.11.2019 er kommunen sine pleie- og omsorgstenester organisert i ei eining, eining for pleie og omsorg. Janne Drevsjø er einingsleiar.  

Eining for pleie og omsorg har ansvar for alle tenestene som tidlegare låg til dei tre einingane sjukeheim, heimetenester og tenester for funksjonshemma. 

Oppgåvene til eining for pleie og omsorg er: 

  • Å gje omsorg, behandling og pleie til den som ikkje maktar eigenomsorg, personleg omsorg og praktiske gjeremål i kvardagen, enten i eigen heim eller i institusjon.
  • Å stimulera den enkelte til å halda seg aktive og førebyggja helsesvikt.

Eininga har administrasjonskontora sine på Samnangerheimen. 


Meir informasjon om tenestene innanfor pleie og omsorg: 
 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 23.12.2019
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering