Samfunnsutvikling

Eining for samfunnsutvikling vart oppretta som ny eining med verknad frå 01.01.2020, med Hilde-Lill Våge som einingsleiar. Dei tidlegare einingane teknisk forvaltning og teknisk drift er avdelingar i den nye eininga.

Eininga har òg ansvar mellom anna for arbeid med næringsutvikling. 

Sist endra 02.01.2020 09.25