Samnanger ungdomsskule

Samnanger ungdomsskule ligg på Ytre Tysse.  

Kurt Helge Pedersen er rektor ved skulen skuleåret 2019/2020. Skulen har om lag 70 elevar og 20 tilsette.

Ungdomsskulen har eiga heimeside: 


Samnanger ungdomsskule - Klikk for stort bileteSamnanger ungdomsskule