Eining for teknisk drift

Eining for teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale bygningar, vegar, vass- og avløpsanlegg, fellesområde og friområde.

Eininga held til på Frøland, i lokale som kommunen leiger av BKK.

Nils Jonny Skar er leiar for eininga.


Angelica Reistad er reinhaldsleiar. 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 03.04.2018