Eining for teknisk forvaltning

Eining for teknisk forvaltning har ansvar for diverse oppgåver knytt til mellom anna arealplanlegging, byggesaker, eigedomsregister, kart, prosjektering og byggeleiing og forureiningsvern. 

Kenth Opheim er leiar for eininga.
 

Organisasjonskart for teknisk eining. 
Leiing og stab
Undernivå: Plan og miljø, drift og vedlikehald, brann, redning og beredskap - Klikk for stort bilete

 


Hovudoppgåver for eining for teknisk forvaltning:

  • Arealplanlegging og byggesakshandsaming, frådelingar
  • Eigedomsforvaltning
  • Nykartlegging og vedlikehald av kart, kartforretningar, adressetildeling
  • Brannvern, feiing, forureiningsvern og redningsteneste
  • Planlegging/prosjektering og utføring av nyanlegg og nybygg.
  • Prosjektleiing og byggeleiing.
  • Rettleiing, forvaltning, konsesjonshandsaming m.v. innanfor miljø, jord- og skogbruk
Sist endra 26.09.2016