HeimKontakt ossTelefon- og e-postliste

Telefon- og e-postliste

Her finn du telefonnummer til ein del av dei tilsette i sentraladministrasjonen og einingane i kommunen. Du kan også senda e-post ved å trykka på namnet til den aktuelle tilsette på lista. 

Sentraladministrasjonen
Stilling Namn Telefon Mobil
Rådmann (konstituert) Jan Erik  Boge 56587420 90149077
Sektorleiar oppvekst Bodil Helliesen Øpstebø 56587424 96626107 
Rådgjevar / jurist Pål Strand 56587432 91358977 
Økonomisjef Nina Erdal 56587431  
Leiar HR Anette Følid 56587437 96941466
Førstekonsulent HR Linda-Sofie Frøland 56587435  

 

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)
Stilling Namn Telefon Mobil
PPT-leiar (vikar) Mina Moss 56587438  
Logoped / rådgjevar Gunnveig Åkre 56587433 45976188

 

Eining for innbyggarservice (servicesenteret og kulturavdelinga)
Stilling Namn Telefon Mobil
Einingsleiar

Meline Heimdal Haugland

56587409 47465510
Avdelingsleiar servicesenteret

Marianne Soleng

56587407 48024525 
Førstekonsulent servicesenteret Heidi Gjerde 56587404 95177937
Konsulent servicesenteret Vibeke Vinje Våge 56587406  41294850
Rektor kulturskulen Karianne Kayser 56587408 47379247
Biblioteksjef Merethe Gauden 56587455 92438942 
Frivilligkoordinator Karina Liøen Frøland 56587457 40407633
Kulturarbeidar Daniel Borge Kristensen 56587408 47468596

 

NAV Samnanger

Trykk her for kontaktinformasjon til NAV Samnanger. 

Barnevernteneste
Stilling Namn Telefon Mobil
Barnevernleiar Carolina Falck Mercadal   98286727
Barnevernkonsulent Sandra Helen Sandvik   48481089
Barnevernkonsulent Helle Cathrine Fosshaug   48481087
Eining for helse
Stilling Namn Telefon Mobil
Einingsleiar og leiande helsesjukepleiar Kari Anne Tolås Boge 56589105 48893212
Kommuneoverlege Harald Ramm Salbu 56589100  
Fysioterapeut (kommunefysioterapeut) Åse Waage Tveit 56589107 91641497
Psykolog (kommunepsykolog) Venla Arponen Snilstveit   96625285
Jordmor Janita Nesse 56589106  

 Trykk her for hovedtelefonnummer til Samnanger helsetun.

Eining for pleie og omsorg
Stilling Namn Telefon Mobil
Einingsleiar Janne Iren Drevsjø 56589856 41011119
Fagleiar tenester for funksjonshemma Beate Holmefjord 56589857 48895016 
Fagsjukepleiar heimetenesta Siv-Merete Lønnebakken Holdhus   45377385
Fagsjukepleiar Samnangerheimen Kjersti Herland Liøen   40437727
Kreftkoordinator Elisabeth Odland   46280761
Spesialsjukepleiar (psykisk helse og rustenesta) Marta Fossdal   97701340

Trykk her for hovudtelefonnummer til eining for pleie og omsorg. 

Vassloppa barnehage
Stilling Namn Telefon Mobil
Einingsleiar Aud Lygre Solvang 56587580 92888718        

Trykk her for telefonnummer til avdelingane i Vassloppa barnehage. 

 Dråpeslottet barnehage
Stilling Namn Telefon Mobil
Einingsleiar Kjerstin Skulstad 56589710 90068150       

 Trykk her for telefonnummer til avdelingane i Dråpeslottet barnehage. 

Samnanger ungdomsskule

Trykk her for kontaktinformasjon til tilsette ved Samnanger ungdomsskule (ekstern lenke).

Samnanger barneskule

Trykk her for kontaktinformasjon til tilsette ved Samnanger barneskule (ekstern lenke).

Eining for samfunnsutvikling
Stilling Namn Telefon Mobil
Einingsleiar Hilde-Lill Våge 56587422 95120542       
Teknisk driftssjef John-Einar Mjelstad 56587449 48480620
Planleggjar Ragnhild Lønningdal 56587444 45375161 
Byggesakshandsamar Nina Fredriksen 56587445 45374145 
Oppmålingsingeniør Knut Hellevik 56587439 97541679 
Ingeniør Ole-Martin Bruvik 56587446 45375077 
Brannsjef (Bergen kommune) Leif Linde 53030000  
Feiing/branntilsyn (Bergen kommune) Lise Steinsvik Midttun 53030376  

 


Sist oppdatert: 26.10.2021
Publisert: 22.03.2021