HeimKontakt ossTelefon- og e-postliste

Telefon- og e-postliste

Her finn du telefonnummer til ein del av dei tilsette i sentraladministrasjonen og einingane i kommunen. Du kan også senda e-post ved å trykka på namnet til den aktuelle tilsette på lista. 
Rådmann og kommunalsjefar
Stilling Namn Telefon Mobil
Rådmann Ove Sæbø 56587423  92225562
Kommunalsjef økonomi og organisasjon Karl Viken 56587431  46330700
Kommunalsjef helse og omsorg Edith Oma 56587411 99263075
Kommunalsjef oppvekst *      
Kommunalsjef samfunnsutvikling Hilde-Lill Våge 56587422 95120542

*) Stillinga som kommunalsjef oppvekst står vakant i perioden 01.04. – 31.07.2023. I denne perioden ivaretek rådmannen kommunalsjef oppvekst sitt ansvarsområde. 

HR-avdelinga, økonomiavdelinga og servisesenteret
Stilling Namn Telefon Mobil
HR-leiar Anette Følid 56587437 96941466
Førstekonsulent HR Linda-Sofie Frøland 56587435  
Førstekonsulent HR Astrid Havsgård 56587436  
Rådgjevar økonomi Nina Erdal 56587430  
Konsulent økonomi Anne Mette Storlid Haug 56587419  
Avdelingsleiar servicesenteret Marianne Soleng 56587407 48024525
Førstekonsulent servicesenteret Heidi Gjerde 56587404 95177937
Konsulent servicesenteret Vibeke Vinje Våge 56587406 41294850
Konsulent / IKT-koordinator Morten Haugen 56587402 41253305

  

Rådgjevarar i sentraladministrasjonen
Stilling Namn Telefon Mobil
Rådgjevar Jan Erik Boge 56587420 90149077 
Rådgjevar (jurist) Pål Strand   90980687
Rådgjevar oppvekst Siv Sæterdal 56587459 48247233
Næringsutviklar Joachim Mathisen    48509045 

  

Eining for kultur
Stilling Namn Telefon Mobil
Einingsleiar

Karina Liøen Frøland
(vikar)

56587409 40407633
Rektor kulturskulen Karianne Kayser 56587408 47379247
Biblioteksjef Merethe Gauden 56587455 92438942 
Frivilligkoordinator Linda Eksund (vikar) 56587457  47483733
Frisklivskoordinator Rikke Gjerde Reistad (vikar)   98850483
Kulturarbeidar Daniel Borge Kristensen 56587408 47468596

 

Barnevernteneste
Stilling Namn Telefon Mobil
Barnevernsleiar og einingsleiar livsmeistring Laila Grønn-Jensen  56587400  95885771
Barnevernskonsulent     48481089

 

NAV Samnanger

Trykk her for kontaktinformasjon til NAV Samnanger. 

 

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)
Stilling Namn Telefon Mobil
PPT-leiar  Kari Kallevik Hjartnes 56587438 99040313
Logoped / rådgjevar Gunnveig Åkre 56587400  
Logoped (vikar) Solveig Tuft 56587400  

 

Eining for helse
Stilling Namn Telefon Mobil
Einingsleiar og kommunefysioterapeut Åse Waage Tveit 56589107 91641497
Kommuneoverlege Edle Margrethe Nøss 56589100  
Psykolog (kommunepsykolog) Venla Arponen Snilstveit   96625285
Leiande helsesjukepleiar Aslaug Singelstad 56589105  48893212
Jordmor Suzanne Hjartåker 56589100  
Ergoterapeut (kommuneergoterapeut) Ine Fjeldberg   45343471

 Trykk her for hovedtelefonnummer til Samnanger helsetun.

Eining for pleie og omsorg
Stilling Namn Telefon Mobil
Einingsleiar Janne Iren Drevsjø 56589856 41011119
Fagleiar tenester for funksjonshemma Beate Holmefjord 56589857 48895016 
Fagsjukepleiar heimetenesta Siv-Merete Lønnebakken Holdhus   45377385
Fagsjukepleiar Samnangerheimen Kjersti Herland Liøen   45355194
Kreftkoordinator Elisabeth Odland  56589852 46299655
Spesialsjukepleiar (psykisk helse og rustenesta) Marta Fossdal   45324398

Trykk her for hovudtelefonnummer til eining for pleie og omsorg. 

Vassloppa barnehage
Stilling Namn Telefon Mobil
Einingsleiar Aud Lygre Solvang 56587580 92888718        

Trykk her for telefonnummer til avdelingane i Vassloppa barnehage. 

 

 Dråpeslottet barnehage
Stilling Namn Telefon Mobil
Einingsleiar Vibeke Lønnebakken Utskot 56589710

45975361

Trykk her for telefonnummer til avdelingane i Dråpeslottet barnehage. 

 

Samnanger ungdomsskule

Trykk her for kontaktinformasjon til tilsette ved Samnanger ungdomsskule (ekstern lenke).

 

Samnanger barneskule

Trykk her for kontaktinformasjon til tilsette ved Samnanger barneskule (ekstern lenke).

 

Eining for teknisk forvaltning
Stilling Namn Telefon Mobil
Einingsleiar Ragnhild Lønningdal 56587444 45375161 
Byggesakshandsamar Nina Fredriksen 56587445 45374145 
Oppmålingsingeniør Knut Hellevik 56587439 97541679 
Ingeniør Ole-Martin Bruvik 56587446 45375077 
Prosjektleiar Tone Tysseland Holmefjord  56587448  
Rådgjevar Reidun Marie Lillebø    
Brannsjef (Bergen kommune) Janicke Larsen 53030000  
Feiing/branntilsyn (Bergen kommune) Lise Steinsvik Midttun 53030376  41523315

 

Eining for teknisk drift og reinhald
Stilling Namn Telefon Mobil
Einingsleiar John-Einar Mjelstad 56587449 48480620

Sist oppdatert: 05.05.2023
Publisert: 22.03.2021