HeimKontakt ossTelefon- og e-postliste

Telefon- og e-postliste

Her finn du telefonnummer til rådmann, kommunalsjefar og ein del av dei tilsette i sentraladministrasjonen og einingane i kommunen. Du kan også senda e-post ved å trykka på namnet til den aktuelle tilsette på lista. 
Rådmann og kommunalsjefar
Stilling Namn Telefon Mobil
Rådmann Ove Sæbø 56587423  92225562
Kommunalsjef økonomi og organisasjon Karl Viken 56587431  46330700
Kommunalsjef helse og omsorg Edith Oma 56587411 99263075
Kommunalsjef oppvekst  Irene Ullensvang 56587400  
Kommunalsjef samfunnsutvikling Hilde-Lill Våge 56587422 95120542

 

HR-avdelinga, økonomiavdelinga og servisesenteret
Stilling Namn Telefon Mobil
HR-leiar Anette Følid 56587437 96941466
Førstekonsulent HR Linda-Sofie Frøland 56587435  
Førstekonsulent HR Astrid Havsgård 56587436  
Rådgjevar økonomi Nina Erdal 56587430  
Konsulent økonomi Anne Mette Storlid Haug 56587419  
Avdelingsleiar servicesenteret Marianne Soleng 56587407 48024525
Førstekonsulent servicesenteret Heidi Gjerde 56587404 95177937
Konsulent servicesenteret Vibeke Vinje Våge 56587406 41294850
Konsulent / IKT-koordinator Morten Haugen 56587402 41253305

  

Rådgjevarar i sentraladministrasjonen
Stilling Namn Telefon Mobil
Rådgjevar Jan Erik Boge 56587420 90149077 
Rådgjevar oppvekst Siv Sæterdal 56587459 48247233
Næringsutviklar Joachim Mathisen    48509045 

  

Eining for kultur
Stilling Namn Telefon Mobil
Einingsleiar

Meline Heimdal Haugland

56587409 47465510
Rektor kulturskulen Karianne Kayser 56587408 47379247
Biblioteksjef Merethe Gauden 56587455 92438942 
Frivilligkoordinator Solveig Lara Gautadottir 56587457  47483733
Frisklivskoordinator Rikke Gjerde Reistad    98850483
Kulturarbeidar Daniel Borge Kristensen   47468596

 

Barnevernteneste
Stilling Namn Telefon Mobil
Barnevernsleiar og einingsleiar livsmeistring Laila Grønn-Jensen  56587400  95885771
Barnevernskonsulent     48481089

 

NAV Samnanger

Trykk her for kontaktinformasjon til NAV Samnanger. 

 

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)
Stilling Namn Telefon Mobil
PPT-leiar  Kari Kallevik Hjartnes 56587438 99040313
Logoped (vikar) Solveig Tuft 56587400  

 

Eining for helse
Stilling Namn Telefon Mobil
Einingsleiar og kommunefysioterapeut Åse Waage Tveit 56589107 91641497
Kommuneoverlege Edle Margrethe Nøss 56589100  
Psykolog (kommunepsykolog) Venla Arponen Snilstveit   96625285
Leiande helsesjukepleiar Aslaug Singelstad 56589105  48893212
Jordmor Suzanne Hjartåker 56589100  
Ergoterapeut (kommuneergoterapeut) Ine Fjeldberg   45343471

 Trykk her for hovedtelefonnummer til Samnanger helsetun.

Eining for pleie og omsorg
Stilling Namn Telefon Mobil
Einingsleiar Janne Iren Drevsjø 56589856 41011119
Fagleiar tenester for funksjonshemma Beate Holmefjord 56589857 48895016 
Fagsjukepleiar heimetenesta Ingrid Haukanes Røen   46280704
Fagsjukepleiar Samnangerheimen Kjersti Herland Liøen   45355194
Kreftkoordinator Inger Marie Sæterdal  56589852 46299655
Psykisk helse og rustenesta Julianne Aldal Knutsen   45324398
Psykisk helse og rustenesta Camilla Visnes Valland   46280451

Trykk her for hovudtelefonnummer til eining for pleie og omsorg. 

Vassloppa barnehage
Stilling Namn Telefon Mobil
Einingsleiar Aud Lygre Solvang 56587580 92888718        

Trykk her for telefonnummer til avdelingane i Vassloppa barnehage. 

 

 Dråpeslottet barnehage
Stilling Namn Telefon Mobil
Einingsleiar Vibeke Lønnebakken Utskot 56589710

45975361

Trykk her for telefonnummer til avdelingane i Dråpeslottet barnehage. 

 

Samnanger ungdomsskule

Trykk her for kontaktinformasjon til tilsette ved Samnanger ungdomsskule (ekstern lenke).

 

Samnanger barneskule

Trykk her for kontaktinformasjon til tilsette ved Samnanger barneskule (ekstern lenke).

 

Eining for teknisk forvaltning
Stilling Namn Telefon Mobil
Einingsleiar Jan Egil Leirstein    
Planleggjar      
Oppmålingsingeniør Knut Hellevik 56587439 97541679 
Prosjektleiar Tone Tysseland Holmefjord 56587448  
Rådgjevar Reidun Marie Lillebø    99569572
Brannsjef (Bergen kommune) Janicke Larsen 53030000  
Feiing/branntilsyn (Bergen kommune) Lise Steinsvik Midttun 53030000  41523515

 

Eining for teknisk drift og reinhald
Stilling Namn Telefon Mobil
Einingsleiar John-Einar Mjelstad 56587449 48480620

Sist oppdatert: 03.04.2024
Publisert: 22.03.2021