Eikedalen hyttegrend - offentleg ettersyn av reguleringsplan

Detaljreguleringsplan for Eikedalen hyttegrend blir med dette lagt ut til offentleg ettersyn, med frist for merknadar 10. september 2020.

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vert detaljreguleringsplan for Eikedalen hyttegrend, planID 1242201104, lagt ut til offentleg ettersyn. Planområdet ligg på oppsida av fv 49 i Eikedalen.

Oversiktskart Eikedalen hyttegrend - Klikk for stort bileteOversiktskart Eikedalen hyttegrend

 

Plandokument:

 

Grunneigarar og naboar er varsla direkte med brev. Merknadar skal sendast innan 10. september 2020 til  postmottak@samnanger.kommune.no eller Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE.

Publisert av Ragnhild L√łnningdal. Sist endra 29.07.2020