Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Høyringar og temasider

Gang- og sykkelveg langs Frølandsvatnet

Reguleringsplanen vart vedteken av kommunestyret 20.06.12.

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 gjorde kommunestyret vedtak om å godkjenna reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Frølandsvatnet.


Planmaterialet kan lastast ned frå lenkjene til høgre (under Fil).


Alle kjende grunneigarar innanfor planområdet er med brev varsla om vedtaket. Kommunen sitt endelege vedtak kan påklagast, jf. pbl §§ 1-9 og 12-12. Klagefristen vert på grunn av ferietid forlenga ut over dei lovfastsette tre veker, til 14.08.2012. Eventuell klage skal grunngjevast og sendast kommunen: Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE

Publisert av Ragnhild Lønningdal. Sist endra 13.07.2012
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering