Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Høyringar og temasider

Høyring av søknader om kraftubygging

Gjeld bygging av Øystese kraftverk og overføring av vatn frå Øystesevassdraget til Samnangervassdraget. Høyringsfrist er 15.10.2012.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke søknad frå Øystese Kraft AS om å få byggja Øystese kraftverk i Kvam herad og frå BKK Produksjon AS om konkurrerande prosjekt om å få overføra vatn frå Vossadalsvatnet i Øystesevassdraget til Svartavatnet i Samnangervassdraget. Søknadane blir sendt på høyring til alle som sakene vedkjem. Høyringsfrist er 15.10.2012. NVE vil halda eit felles ope møte i løpet av høyringsperioden, i Holmatun samfunnshus i Øystese kl. 19.00 onsdag 29.08.2012.


Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 03.07.2012
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering