Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Høyringar og temasider

Høyring - Kommunedelplan for kulturminne i Samnanger 2012-2020

Samnanger kommune har vedteke å leggja forslag til kommunedelplan for kulturminne 2012-2020 ut til offentleg ettersyn og høyring etter PBL § 11-14.

Plan for kulturminne vert utarbeidd som ein kommunedelplan med heimel i PBL § 11-1, 3. ledd.


Ved spørsmål, ta kontakt med kultursjef Arnved Soldal Lund på e-post arnved.soldal.lund@samnanger.kommune.no eller telefon 56 58 74 09.


Høyringsfristen er satt til 26. mars 2013. Merknader til planen skal sendast til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse, eller til postmottak@samnanger.kommune.no.

Publisert av Arnved Soldal Lund. Sist endra 21.03.2013
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering