Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Høyringar og temasider

Kunngjering av oppstart - reguleringsplanar

Det vert no sett i gong arbeid med to private detaljreguleringsplanar, ovafor Bjørkheim og i Eikedalen. Uttalefrist er 01.05.2011.
Det skal planleggjast for bustader ovafor Bjørkheim og fritidsbustader i Eikedalen, begge i tråd med arealdelen til kommuneplanen. Sjå vedlagde dokument for detaljar om arbeidet og korleis ein kan koma med innspel.

Fristen for å uttala seg er 01.05.2011.


Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 31.03.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Telefon :
56587444
E-post :
ragnhild.lonningdal@samnanger.kommune.no
Tittel :
Planleggjar
Bunnhjørne
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering