Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Høyringar og temasider

Offentleg ettersyn av reguleringsplan Bruahaugen

Publisert av Roald Aandahl. Sist endra 22.01.2016

Naturutvalet har i sak 063/15 med heimel i plan og bygningslova §§12-10 og §§12-11 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Bruahaugen vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Planen legg til rette for 51 nye fritidsbustadeiningar i eit hyttefelt rett sør for Eikedalen skisenter. Planområdet femner om gbnr. 33/3 og 34/5 m.fl.

Alle naboar og kjende grunneigarar innanfor planområdet vert tilskrivne direkte.

Merknadar skal sendast postmottak@samnanger.kommune.no eller Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE innan 18. februar 2016.

Plandokumenta kan lastast ned her:

Føresegner (PDF, 175 kB)
Plankart (PDF, 2 MB)
Planskildring (PDF, 3 MB)

Illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)
ROS-analyse (PDF, 321 kB)
Skredfarevurdering (PDF, 5 MB)
Saksutgreiing naturutvalet 063/15 (PDF, 33 kB)


 

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering