Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Høyringar og temasider

Offentleg ettersyn - Reguleringsplan Gjerdefeltet

Planen vil leggja til rette for om lag 80 husvære i eit nytt bustadfelt ovanfor Lønnebakken, med tilkomst via Steinslandsvegen og Gjerdsvegen.

Naturutvalet har vedteke å leggja ut til offentleg ettersyn dette framlegget til privat detaljreguleringsplan for Gjerdefeltet, jf. pbl § 12-11. Plandokumenta er tilgjengelege for gjennomsyn på kommunehuset, eller dei kan lastast ned her:

 

Planskildring (PDF, 4 MB)

Plankart (PDF, 693 kB)

Føresegner (PDF, 469 kB)

 

Merknadar til planframlegget skal sendast postmottak@samnanger.kommune.no eller Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE innan 12. juni 2014.

Publisert av Ragnhild Lønningdal. Sist endra 24.04.2014
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering