Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Høyringar og temasider

Offentleg ettersyn - Reguleringsplan, Øvre Eikedalen Panorama

Høyringsfrist: 26. november 2015. 

Publisert av Roald Aandahl. Sist endra 30.10.2015

Naturutvalet har i sak 50/15 vedteke å leggja ut til offentleg ettersyn eit privat framlegg til reguleringsplan for Øvre Eikedalen Panorama, jf. pbl §12-11.

 

Planen legg til rette for 5 nye og ein eksisterande fritidsbustadeiningar i eit hyttefelt like aust for Setertrekket i Eikedalen skisenter.

Plandokumenta kan lastast ned her:

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering