Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Høyringar og temasider

Offentleg ettersyn reguleringsplan - Sjøtun, Aldal

Publisert av Roald Aandahl. Sist endra 20.06.2016

Naturutvalet har i sak 040/16 med heimel i plan og bygningslova §§12-10 og §§12-11 vedteke at framlegg til reguleringsplan for Sjøtun vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Planen legg til rette for 2 nye bygg med totalt 5 nye einingar i Aldal. Det vert også lagt tilrette for småbåthamn og fellesnaust. Planområdet femner om gbnr. 24/36 , 24/58 og dels 24/286

Alle naboar og kjende grunneigarar innanfor planområdet vert tilskrivne direkte.

Merknadar skal sendast postmottak@samnanger.kommune.no eller Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE
innan 01. august 2016.

Plandokumenta kan lastast ned her:

Føresegner (PDF, 457 kB)
Planskildring (PDF, 4 MB)
Plankart (PDF, 417 kB)

Utenomhusplan (PDF, 760 kB)
VA-rammeplan (PDF, 888 kB)

Renovasjonsteknisk plan (PDF, 109 kB)

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering