Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Høyringar og temasider

Offentleg høyring - kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Samnanger kommune har vedteke å leggja framlegg til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2024 ut til offentleg ettersyn og høyring etter PBL § 11-14. 

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vert utarbeidd som ein kommunedelplan med heimel i PBL § 11-1, 3. ledd.

Høyringsfristen er satt til 1. august 2014.

Merknader til planen skal sendast til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse, eller til postmottak@samnanger.kommune.no.

Ved spørsmål, ta kontakt med kultursjef Arnved Soldal Lund på e-post arnved.soldal.lund@samnanger.kommune.no eller telefon 56 58 74 09.

 

Framlegg: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2024 (PDF, 4 MB)

Sakutgreiing (PDF, 75 kB)

Skjema for innsending av fråsegn. (DOCX, 89 kB)

 

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering