Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Høyringar og temasider

Offentleg høyring - namn på bustad- og hyttefelt

Utvalet for oppvekst og omsorg behandla 07.02.2012 sak om namn på bustad- og hyttefelt i Samnanger. Vedtaket er lagt ut til offentleg høyring fram til 16.04.2012.

Vedtaket i utvalet for oppvekst og omsorg 07.02.2012 var som følgjer: 

Samnanger kommune legg følgjande hyttefelt og bustadfelt ut på offentleg høyring i 2 månader:
Nr 1. Holmane hyttefelt
Nr 2. a)  Svensdalen hyttefelt, b) Kommunen ber om innspel, Øvre Marka er eit alternativ.
Nr 3. Hansahaugen hyttefelt i Eikedalen.
Nr 4. Rolvsvåg bustadområde
Nr 5. Sagen bustadområde
Nr 6. Kommunen ber om innspel.

Samnanger kommune ber om fråsegn på namn og skrivemåte innan 16 april 2012. Dei vedtekne namna skal brukast i offentleg adressering. 


Utfyllande informasjon

Meir informasjon om saka finn du i saksutgreiinga/saksframlegget. 


Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 14.02.2012
  • Utskriftsvenleg versjon
Artikkel (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering