Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Høyringar og temasider

Øvre Rolvsvåg industriområde

Offentleg ettersyn av reguleringsplan. Frist for uttale: 1. november 2012.

Samnanger kommune har fått utarbeidd reguleringsplan for Øvre Rolvsvåg industriområde, der det vert lagt til rette for 100 daa næringsareal. Plandokumenta kan lastast ned frå lenkjene til høgre (under Fil), i tillegg er dei tilgjengelege for gjennomsyn på kommunehuset. Grunneigarar og naboar er varsla med brev.


Merknadar skal sendast adm@samnanger.kommune.no eller Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE innan 1.november 2012.

Publisert av Ragnhild Lønningdal. Sist endra 20.09.2012
  • Utskriftsvenleg versjon
Planar/reglement (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering