Reguleringsplan for Tømmerløypet - Offentleg ettersyn

Detaljreguleringsplan for bustad i Tømmerløypet blir med dette lagt ut til offentleg ettersyn, med frist for merknadar 19. juni 2020.

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vert detaljreguleringsplan for bustad i Tømmerløypet, planID 1242201901, lagt ut til offentleg ettersyn. Planområdet ligg rett nedanfor Hagabotnane idrettsanlegg.

Oversiktskart over Hagabakkane, plankart Tømmerløypet, og Hagabotnane idrettsanlegg. - Klikk for stort bilete

 

Planen har følgjande dokument:

 

Naboar til planområdet vert varsla direkte med brev.

Frist for å koma med merkandar er 19. juni 2020. Merknadar skal sendast postmottak@samnanger.kommune.no eller Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse.

Sist endra 06.05.2020