Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Høyringar og temasider

Til offentleg ettersyn - kommunedelplan for kystsona

Kommunedelplan for kystsona i Samnanger er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 17.02 - 31.03.2011.  

Samnanger kommune har kartlagt den funksjonelle strandsona og utarbeidd kommunedelplan for arealbruk i kystsona.

Vedtaket om å leggja planen ut til offentleg ettersyn vart gjort av Naturutvalet 09.02.2011, med heimel i plan- og bygningslova § 11-14.

Plandokumenta er lagt ut i ekspedisjonen på kommunehuset, på teknisk eining på kommunehuset og på Samnanger folkebibliotek.

Plandokumenta kan også lastast ned frå tabellen nedanfor.

Merknader skal sendast Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse innan 31.03.2011.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 30.03.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Telefon :
56587444
E-post :
ragnhild.lonningdal@samnanger.kommune.no
Tittel :
Planleggjar
Bunnhjørne
Planar/reglement (1)
Tenesteskildringar (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering