Klagenemnda for politiske vedtak

Klagenemnda for politiske vedtak vart lagt ned i 2019. Nemnda var av kommunestyret til behandling av kommunale klagesaker, jf. Forvaltningslova. Nemnda sine oppgåver vart i 2019 overført til formannskapet. 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 27.04.2020