Informasjonssider om kommunereforma

Nedanfor vert det lagt ut informasjon om arbeid/prosessar i Samnanger knytt til kommunereforma. 



(Klikk her dersom du ikkje får opp oversikt over artiklar om kommunereforma nedanfor). 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 20.04.2015
Publisert 20.04.2015

Informasjon frå ordføraren om arbeid og prosessar knytt til kommunereforma. Kunngjort 20.04.2015.  

Publisert 23.01.2015

Tysdag 17.02.2015 kl. 18.00 vert det folkemøte på kommunehuset i høve kommunereformarbeidet i Samnanger.