Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Kommunereforma

Informasjon om kommunereformarbeidet

Informasjon frå ordføraren om arbeid og prosessar knytt til kommunereforma. Kunngjort 20.04.2015.  

 


Kommunestyret samlast no førstkomande onsdag ettermiddag (22.04.2015 kl 17 - 19) til sluttføring av det påbyrja gruppearbeidet me hadde 04.03.2015.

Kommunane Tysnes, Fusa og Os melde sist veke at dei ynskjer ei felles utgreiing om ein framtidig Bjørnefjordskommune, og at dei rettar spørsmål til Austevoll og Samnanger om desse kommunane vil vera med på eit slikt arbeid. Bergen via Bergensalliansen har meldt at det er sett i bestilling eit prosjekt knytt til mogelege alternativ for bydelsordningar. Arna er her eit aktuelt senter, og lokaldemokrati er eitt av hovudtemaa. Prosjektoppsettet vert sendt omkringliggjande kommunar i månadsskiftet mai/ juni, der me vert inviterte til å ta del i eventuelle vidare utgreiingar.

 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 20.04.2015
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering